De forskjellige arrangementstypene på iSonen

iSonen tilbyr flere forskjellige arrangementstyper, slik at du kan arrangere så og si alle former for arrangement gjennom iSonen.

Arrangementstyper tilgjengelig for alle

De følgende arrangementstypene er tilgjengelig for alle på iSonen, forutsatt at en er medlem av en idrettsklubb registrert i Norges Idrettsforbund (NIF) sitt medlemssystem.

Som medlem av en idrettsklubb kan du opprette følgende arrangement

Arrangement: Brukes på alt fra arrangementer hvor det konkurreres i en eller flere idrettsgrener eller lokale samlinger i klubben.

Møte: Brukes når en skal gjennomføre et møte med påmelding. Det er mulig å ta betalt for deltakelse og selge tilhørende produkter og tjenester.

Kurs: Brukes når en skal gjennomføre et kurs, sertifisering eller lignende. Det er mulig å ta betalt for deltakelse og selge tilhørende produkter og tjenester.

Arrangement som krever rollen "Arrangementsansvarlig" i en idrettsklubb

For denne typen arrangement, må du være tildelt rollen "Arrangementsansvarlig" på gruppenivå til den gruppen som skal gjennomføre arrangementet. Et Terminfestet arrangement kan kun opprettes av en gruppe i en idrettsklubb, og ikke selve idrettsklubben.

Terminfestet arrangement: Brukes på arrangement som skal terminfestes på den offisielle terminlisten til ditt forbund. Ved opprettelse sendes det terminfestede arrangementet til godkjenning hos krets eller forbund. Se arrangmenter til behandling på min side

Arrangement som krever tilknytning til Forbund og rollen "lisensansvarlig"

De to påfølgende arrangementstypene krever tilknytning til et Særidrettsforbund. For arrangementstypen "Lisens" må en i tillegg ha rollen "Lisensansvarlig".

Serie: Når flere arrangement skal gjennomføres i løpet av en sesong, kan disse knyttes opp mot en serie. Serien opprettes først, hvor arrangement deretter kan knyttes opp mot serien.

Lisens: Lar forbund tilby helårslisens til alle utøvere. Lisensen kan gjelde over en periode og være påkrevd for deltakelse på alle idrettsarrangment. Ved spørsmål om lisens på iSonen, ta kontakt med Buypass