Medarrangør på et arrangement

iSonen baserer seg på rettigheter som settes av klubben inne på KlubbAdmin. Alle som har rollen "Arrangementsansvarlig" i gruppen i klubben kan jobbe på et arrangement som de ikke har laget selv. Er rollene på plass, er det ikke behov for å inviteres eller andre innstillinger.

En med rett rolle vil ikke se alle arrangement under klubben under «Mine arrangement». Kun den som oppretter arrangementet får opp arrangementet der. Andre må gå til arrangementets forside, hvor de vil se en boks tilsvarende den nedenfor.

Her klikker en på "Gå til oversikt", hvor en så har full tilgang til å administrere arrangementet.

Er det personer som ikke er endel av gruppen og klubb, men skal ha tilgang kan disse inviteres for å få tilgang gjennom «Medarrangør»-funksjonen inne på "Oversikt for arranementet". Skriv inn e-postadressen til den som skal være medarrangør. Disse blir da invitert inn med en egen e-post.

Personen som mottar invitasjonen må godkjenne invitasjonen, ved å klikke på lenken i e-posten. Først når en har klikket på lenken får en tilgang som medarrangør.