Slik fungerer offisielle klasser og øvelser

iSonen sitter ikke på øvelser og klasser selv, men henter det fra en database som er hos NIF. Denne databasen blir igjen vedlikehold av forbundet klubben som arrangerer tilhører.

Det er derfor viktig at forbundet er inne og definerer opp alle øvelser og klasser, slik at disse blir tilgjengelige for iSonen.

Mangler det en øvelse eller klasse, bør en kontakte sitt respektive forbund.

 

De definerte øvelsene og klassene havner under «Offisielle øvelser», og skal da gjøre det enklere for en arrangør å opprette arrangement, da en kan plukke ferdige øvelser og klasser som er godkjente.

 Når en deltager skal melde seg på, blir en normalt presentert for de øvelsene en kan melde seg på. Er en eks. 29 år og dame, og det er én eller flere klasser som matcher det, viser iSonen kun de øvelsene og klassekombinasjonene som stemmer for utøveren.

iSonen viser kun øvelser og klasser som ikke stemmer for deltageren, om deltageren ber om dette selv, eller at en ikke finner noe som matcher.