Kreditere faktura

En faktura som er sendt ut kan krediteres om det er behov for det. Ved kreditering blir hele fakturaen kreditert, hvor det så blir mulig å gjøre eventuelle endringer og sende ut fakturaen på nytt om du ønsker det.

Slik krediterer du en faktura