Kopiere et arrangement

I blant ønsker en å opprette et arangement som er tilsvarende et tidligere arrangement. I stedet for å måtte skrive og velge all informasjonen på nytt, kan en fra iSonen kopiere et tidligere arrangement og opprette et nytt arrangement med all informasjonen som var på det tidligere arrangementet.

For å kopiere et arrangement kan du gjøre følgende

  1. Trykk på Meny -> Mine arrangement -> finn det arrangementet du ønsker å kopiere.
  2. Klikk på arrangementet og så på "Gå til oversikt".
  3. Fra her, trykk på "Endre arrangement" og så Kopier"

Et nytt arrangement blir opprettet som en kladd, med all informasjonen kopiert inn fra det opprinnelige arrangementet.

Kopieringsfunksjonen fungerer for alle typer arrangement. Det nye arrangementet blir autoamtisk opprettet som en kladd, og må sendes inn til godkjenning hvis det skal være et Terminfestet arrangement.