Manglende tidtakerbrikker

iSonen vil alltid prøve å hente tidtakerbrikker på alle deltakere til arrangementet. Brikkene er normalt noe deltageren selv velger når en melder seg på til et arrangement. Selve administrasjonen av tidtakerbrikker gjøres inne på Min idrett.

I noen tilfeller kan en oppleve at tidtakerbrikken mangler. Dette kan f.eks. skje om deltager mangler brikke ved påmelding, men har ordnet seg en brikke i etterkant en meldte seg på arrangementet.

Ser du deltagere som mangler tidtakerbrikke, og du mener de skal ha det, kan du få iSonen til å kontrollere på nytt om deltageren har lagt til en tidtakerbrikke inne på Min idrett. Kontrollen kan du starte ved å gå til "Oversiktssiden for arrangementet", "Behandle deltakere" og så velge "Oppdater tidtakerbrikker"

Obs!

Om en deltager er lagt til manuelt og mangler Person ID vil iSonen ikke klare å se om deltageren har en tilgjengelig tidtakerbrikke.