Hvordan begrense tilgang til et arrangement

Arrangement på iSonen er normalt åpne for alle å delta på, men om en ønmsker å begrense hvem som kan delta så tilbyr iSonen tre måter dette kan gjøres på. Det er og mulig å kombinere disse.

  1. Et arrangement kan settes som privat. Da er det kun de som har URL-en til arrangementet som kan melde seg på. Arrangementet vil ikke dukke opp i søk på iSonen. Alle som har URL-en vil kunne melde seg på.
  2. Det er mulig å sette hvem som kan delta basert på tilknytning. En kan sette at en må være medlem av en klubb, krets eller medlem av en klubb eller krets som er underlagt er forbundet for å kunne delta.
  3. Stenge påmeldingen (dato passert), men inne fra "Oversiktssiden på arrangementet" invitere deltagere til å melde seg på. Dette gjøres ved bruk av e-post og sendes en invitasjon til hver enkelt.