Purre på en faktura som ikke er betalt

Du kan sende en purring på en faktura som er sendt og ikke betalt. Når det sendes en purring, vil iSonen opprette en påminnelse og sende denne som en e-post til mottaker.

Merk at iSonen ikke sender ut påminnelser autoamtisk. Dette er noe du må be iSonen om å sende ut for deg.