Faktura fra iSonen

Den enkleste og raskeste måten å sende faktura på, rett til deltagerklubb

iSonen har en egen fakturaløsning, spesielt utviklet for idrettslag som ønsker å fakturere deltageres klubb i forbindelse med en påmelding.

Med fakturaløsningen kan hele faktureringen gå automatisk, og du trenger ikke bruke tid på å selv sammenstille deltagere, opprette fakturaer og så sende ut. Dette gjøres automatisk.

Slik fungerer iSonen sin fakturaløsning

Skru på faktura som betalingsmetode

For å bruke fakturaløsningen på iSonen, må faktura først skrus på som et mulig betalingsmiddel på arrangementet. Det kan du enten gjøre når du oppretter et nytt arrangement, eller redigere et eksisterende arrangement. Uavhengig om det er et nytt eller eksisterende arrangement, skrus det på under Steg 10 - "Betaling og fakturering". For nye arrangement kommer du til dette steget som en del av prosessen ved å opprette arrangement, og for eksisterende ved å velge "Rediger arrangement".

Fra Betaling og fakruering kan du velge mellom betalingsmetodene "Kort og Vipps", "Faktura til klubb" og "Kort, Vipps eller "Faktura til klubb"". Deltagere kan velge å betale med faktura om du velger én av de to siste alternativene, men vi anbefaler å velge "Kort, Viåås eller "Faktura til klubb"" da dette gir mest fleksibilitet for deltagerne.

Deltagere melder seg på

Når en deltager melder seg, kan de på det siste steget velge ønsket betalingsmetode. Om faktura er skrudd på får de opp valget "Betal med faktura til NAVN PÅ DELTAGERS KLUBB". 

Send faktura til deltagers klubb

Etter hvert som deltagere melder seg på, vil iSonen fortløpende gruppere deltagere og opprette utkast for faktura. Det blir opprettet egen utkast for hver deltagende klubb.

For å se utkast til faktura og sende ut, går du inn på Oversiktssiden til arrangementet og så på "Fakturaoversikt".

Fra her kan du gjøre eventuelle endringer og sende ut fakturaene.

iSonen holder automatisk rede på hvilke deltagere som har betalt med kort eller Vipps og de som har betalt med faktura. Oversikten viser kun de som har valgt faktura som betalingsmetode. De som har betalt med kort eller Vipps har allerede betalt for sin deltagelse.