Reservasjon mot filming, strømming, bilder

En deltager til et arrangement kan velge å reservere seg mot filiming, strømming og bilder.reserveringen styres av deltageren selv, og settes globalt for idretten ved å gå til Min idrett.

iSonen henter samtykkene, og viser dette på arrangementet under fanen "Mediesamtykke". En arrangør kan ikke endre samtykkene som er satt, og en deltager kan heller ikke endre sine samtykker på iSonen.

I listen får arrangøren en oversikt over de som har takket akseptert eller reservert seg mot filming, strømming og bilder på et arrangement.