Endre pris på faktura

Når iSonen oppretter utkast til faktura, er det prisen deltageren fikk opplyst ved påmelding som kommer i utkastet. Som arrangør er det mulig å legge på ytterligere rabatt på prisen til enkeltdeltagere eller hele fakturaen.

For å se hvordan du endrer pris på én deltager, se her.