Konto for å melde seg på et arrangement

iSonen baserer seg på Idrettens ID for å sikre at det er «ekte» personer som melder på og at informasjonen er riktig på deltagerne. Dette gjør at en sparer mye tid som arrangør, da iSonen kan sikrer at klubbmedlemskap, lisens osv. er på plass og slik det skal være.

De som melder på må ha Idrettens ID. Dette er gratis, og krever ingen medlemskap i klubb eller annet. Den som blir meldt på trenger ikke en egen konto.

For foreldre som skal melde på barn, må barnet være over 15 år for å kunne melde på seg selv. Er det yngre, er det foreldre/foresatte som må melde på barnet. 

 Når barn skal meldes på kan foreldre legge de til i sin profil. Da blir forholdet mellom foreldre og barn bekreftet, noe som vil være nyttig etter hvert som barna vokser opp og blir mer aktiv i idretten.

Ønsker en som arrangør at barn ikke skal trenge egen konto, kan en skru på på «Fritekstpåmelding» hvor en kan skrive inn «hva som helst». Da forenkler det påmeldingen for de som blir påmeldt, men den som melder på må fortsatt ha en Idrettens ID.