Samlet oversiklt over påmeldinger

En finner både egne og de en har påmeldt, sine påmeldinger på førstesiden til iSonen når en er logget inn.

Her vises det en rad for alle kommende arrangementer som er gjort for en selv og andre.

En kan og se en full oversikt ved å gå til «Mine arrangementer» og «Jeg er påmelder» https://isonen.no/mypage/?selectedTab=1